Gå till innehåll

Att vara miljömedveten är viktigt både som privatperson och som företag. Som företagsledare kan man vilja öka miljömedvetenheten och förbättra miljöstrategin i verksamheten. Ett alternativ är då att utbilda personalen inom miljöstrategi och miljöarbete.

Läs mer även här om utbildning inom miljö och miljöstrategi

...fortsätt läsa "Utbildning inom miljöstrategi"

Konferensrum almedalsveckan

Almedalsveckan är ett av Sveriges mest populära evenemang. Politiska partier, näringslivsorganisationer, branschföreningar, företag och intresseorganisationer samlas för att umgås – både professionellt och privat. Dessvärre är det ofta svårt att hitta lokaler, och när du väl lyckas är priserna många gånger skyhöga. Lösningen? Boka en billig konferenslokal, eller ett billigt konferensrum, via oss! Vi möjliggör Visby – även under tiderna när staden är som allra hetast.

Boka ditt konferensrum till Almedalsveckan redan nu!

...fortsätt läsa "Billiga konferensrum och konferenslokaler i Visby till Almedalsveckan"

Hur skapar man aktiva medarbetare på sin arbetsplats? Många tror att det viktigaste är den största bonusen, festligaste julfesten eller dyraste konferensresan som gör det, men det är oftast helt fel. Självklart är nöjen en del i att skapa en generös känsla och glada miner men i grund och botten så krävs det bra ledare för att skapa bra medarbetare. Medarbetare som självmant blir engagerade och villiga att utveckla sig själva, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. En ledare som andra följer och som ger inspiration att varje dag vara glad, generös och effektiv. Detta uppstår efter idogt arbete, genuina kunskaper, en generell positiv vilja och en medvetenhet.

...fortsätt läsa "Att skapa medarbetarengagemang med ledningsgruppsutveckling"

ankorUtbildningar i värdebaserat ledarskap genererar många fördelar för ditt företag. Genom att implementera en tydlig målbild, stark värdegrund och synliggöra företagets vision ger du dina medarbetare möjligheten att utvecklas och öka sin förmåga och vilja att fatta egna beslut, prestera bättre samt använda sin kreativa förmåga. Effekterna av en gemensam tydlig värdegrund är högre trivsel, engagemang och känsla av samhörighet eftersom medarbetarna känner sig mer delaktiga i verksamheten. Detta leder på sikt till att individerna växer i sina roller samtidigt som lönsamheten ökar.

...fortsätt läsa "Fördelen av värdebaserat ledarskap tex för grupputveckling"

Senior man in failing health and his worried middle-aged son. Focus on Senior man.

“Akta dig så att du inte går in i väggen!” Det här är en kommentar som man kan få höra då man kanske talar om hur mycket man jobbar och hur lite tid man har för avkoppling och fritid. De flesta har nog hört det där med att gå in i väggen, men det är inte alla som förstår hur besvärligt det faktiskt är att drabbas av utbrändhet, och hur lång tid det kan ta att komma igen. När man väl är inne i en cirkel där jobb avlöses av jobb som avlöses av andra tröttsamma måsten så kanske man inte ens inser att det börjar gå utför med hälsan.

...fortsätt läsa "Varför är det så viktigt att undvika utbrändhet?"

businessman drawing a line from point A to point B (selective focus)

Då man funderar på att införa åtgärder som kortare arbetstid, förmåner i form av företagsevent, träning på jobbet och annat så är det förstås så att man gärna skulle vilja se svart på vitt att det här verkligen kommer att minska på stressen och höja arbetskapaciteten. Men går det att mäta och diagnostisera relationen mellan stress och arbetskapacitet? Vid det här laget så har det studerats en hel del på ämnet stress och studier har kommit fram till att en del faktiskt mår bra av lite stress och att det här kan leda till bättre immunförsvar. Men långvarig stress har precis motsatt effekt. Det går alltså att påvisa att folk faktiskt blir sjuka av att jobba under alltför tuff stress, alltför länge, och det betyder ju att arbetskapaciteten går ner.

Läs om Workshop för Stresshantering

Stress och minnet

Man har också kommit fram till att stressen kan försämra minnet. Det här är också något som i de flesta fall leder till lägre kapacitet eftersom man knappast kan jobba på ett fokuserat och effektivt sätt då man upplever att man är förvirrad. För många så är det vardag att ständigt bli avbrutna på jobbet. Då man får alltför många uppgifter att lösa samtidigt så blir det svårt att koncentrera sig ordentligt och en mycket stressig situation uppstår. Att inte komma ihåg ordentligt är också något som man kan mäta och diagnostisera, men man behöver knappast dra in specialister från sjukvården för att inse att nedsatt minne påverkar arbetskapaciteten. Det här känner ju de berörda av på ett tydligt sätt.

Mindre stress ger högre arbetskapacitet

Men är det verkligen så att mindre stress kan öka arbetskapaciteten? Det är viktigt att förstå att det där med stress är en rätt så komplicerad sak. Man behöver förstå allt från vad som leder till stressen till hur det här påverkar personens hälsa och livsstil för att kunna avgöra hur pass lidande arbetet blir av situationen. Något som är känt är att stressade människor sover sämre. Det här är i sin tur ett stort problem för trötthet är något som garanterat drar ner på kapaciteten oavsett vad man gör på jobbet. Sedan så är det ju inte säkert att det är själva arbetet som gör att man blir stressad. Ibland så kan saker som händer i privatlivet vara det som gör att man inte sover eller äter ordentligt varpå det är tufft på jobbet. I det fallet så kommer ju inte ett teamwork event att vara hjälpsamt, då behöver man snarare hjälp i form av familjeterapi. Men oavsett varför man är stressad så är det smart att se närmre på sambandet mellan stressen och arbetskapacitet för att på så vis försöka skapa bättre arbetsmiljöer och arbetsprocesser.

Idag så är det många som mer eller mindre lider av känslomässiga problem. Man kan bli så van vid att ständigt bli arg, att uppleva mindervärdeskomplex, eller att leva med en viss fobi att man tror att det här är normen. För de som finns i ens närhet så kan det blir problematiskt att ständigt möta ett visst beteende, och det här kan leda till jobbiga konflikter. Med hjälp av KBT (kognitiv psykoterapi, KPT på svenska) så kan man förändra sina tankemönster och därmed nå ett bättre liv.

Vad är KBT?

KBT är en form av psykoterapi som i Sverige har utvecklats till ett helt eget begrepp. Det här är en terapiform där man är ute efter att kartlägga tankemönster och beteenden, detta för att kunna förändra dessa. Tillsammans med en terapeut så kan man se över situationer och problem som man upplever i livet och ta reda på vad det är som gör att man reagerar på ett visst sätt. Många gånger så upptäcker man att det finns invanda beteendemönster och tankegångar som har följt med sedan barndomen.

Ett bättre liv

Med kognitiv psykoterapi så kan man förstå sig själv mycket bättre och det här är ett viktigt steg mot ett bättre liv. Det är inte alltid så att man helt kan göra sig av med rädslor och tvångstankar, men man kan helt klart minska tankarnas grepp och leva ett mer balanserat och harmoniskt liv. När man förstår varför man uppfattar en situation på ett visst sätt så blir det lättare att lära om och finna nya tankegångar att använda sig av. Det här är något som tar tid men då man börjar med KBT psykoterapi så kan man ganska snart uppleva en lättnad av att börja ta kontrollen över sina egna tankar och känslor.

Den här typen av psykoterapi rekommenderas särskilt för vuxna och kräver ett gott samarbete mellan terapeut och patient för riktigt goda resultat.