Gå till innehåll

businessman drawing a line from point A to point B (selective focus)

Då man funderar på att införa åtgärder som kortare arbetstid, förmåner i form av företagsevent, träning på jobbet och annat så är det förstås så att man gärna skulle vilja se svart på vitt att det här verkligen kommer att minska på stressen och höja arbetskapaciteten. Men går det att mäta och diagnostisera relationen mellan stress och arbetskapacitet? Vid det här laget så har det studerats en hel del på ämnet stress och studier har kommit fram till att en del faktiskt mår bra av lite stress och att det här kan leda till bättre immunförsvar. Men långvarig stress har precis motsatt effekt. Det går alltså att påvisa att folk faktiskt blir sjuka av att jobba under alltför tuff stress, alltför länge, och det betyder ju att arbetskapaciteten går ner.

Läs om Workshop för Stresshantering

Stress och minnet

Man har också kommit fram till att stressen kan försämra minnet. Det här är också något som i de flesta fall leder till lägre kapacitet eftersom man knappast kan jobba på ett fokuserat och effektivt sätt då man upplever att man är förvirrad. För många så är det vardag att ständigt bli avbrutna på jobbet. Då man får alltför många uppgifter att lösa samtidigt så blir det svårt att koncentrera sig ordentligt och en mycket stressig situation uppstår. Att inte komma ihåg ordentligt är också något som man kan mäta och diagnostisera, men man behöver knappast dra in specialister från sjukvården för att inse att nedsatt minne påverkar arbetskapaciteten. Det här känner ju de berörda av på ett tydligt sätt.

Mindre stress ger högre arbetskapacitet

Men är det verkligen så att mindre stress kan öka arbetskapaciteten? Det är viktigt att förstå att det där med stress är en rätt så komplicerad sak. Man behöver förstå allt från vad som leder till stressen till hur det här påverkar personens hälsa och livsstil för att kunna avgöra hur pass lidande arbetet blir av situationen. Något som är känt är att stressade människor sover sämre. Det här är i sin tur ett stort problem för trötthet är något som garanterat drar ner på kapaciteten oavsett vad man gör på jobbet. Sedan så är det ju inte säkert att det är själva arbetet som gör att man blir stressad. Ibland så kan saker som händer i privatlivet vara det som gör att man inte sover eller äter ordentligt varpå det är tufft på jobbet. I det fallet så kommer ju inte ett teamwork event att vara hjälpsamt, då behöver man snarare hjälp i form av familjeterapi. Men oavsett varför man är stressad så är det smart att se närmre på sambandet mellan stressen och arbetskapacitet för att på så vis försöka skapa bättre arbetsmiljöer och arbetsprocesser.