Gå till innehåll

Fördelen av värdebaserat ledarskap tex för grupputveckling

ankorUtbildningar i värdebaserat ledarskap genererar många fördelar för ditt företag. Genom att implementera en tydlig målbild, stark värdegrund och synliggöra företagets vision ger du dina medarbetare möjligheten att utvecklas och öka sin förmåga och vilja att fatta egna beslut, prestera bättre samt använda sin kreativa förmåga. Effekterna av en gemensam tydlig värdegrund är högre trivsel, engagemang och känsla av samhörighet eftersom medarbetarna känner sig mer delaktiga i verksamheten. Detta leder på sikt till att individerna växer i sina roller samtidigt som lönsamheten ökar.

Ledarskapsutbildning

Vi håller i utbildningar där vi hjälper företaget att styra värdegrundsbaserat och där vi delger deltagarna den erfarenhet som vi under många år har samlat vad gäller tips och råd, arbetsverktyg för processen och användbara insikter. De utbildningar vi erbjuder är både interna för företag och öppna.

Ledningsgruppsutveckling

Företaget är inte bättre än sin ledning. Inom ett företag utnyttjas sällan de resurser som finns tillhanda. För att får en bättre ledningsgrupp krävs att den strävar efter samma mål och har samma värdegrund för att driva företaget på det mest effektiva sättet. Det innebär att gruppens profil analyseras för att hitta vad som är positivt och vad som är negativt. Det kan antingen ske anpassat efter er bedömning av var ni befinner er eller att vi utifrån Susan Wheelans mätverktyg, GDQ, skapar ett åtgärdsprogram. För att utröna potential, styrkor och svagheter som finns i gruppen kan vi med hjälp av Extended DISC göra en grupprofilsanalys.

Affärsmannaskap

För att få nöjda kunder och mer effektiva konsulter så erbjuder vi en utbildning i affärsmannaskap, vilken är indelad i tre delar: Professionalism, Kundfokus och Affärsmässighet. Vi har mer än 20 års erfarenhet av konsultbranschen och gedigen kompetens.