Gå till innehåll

Att vara miljömedveten är viktigt både som privatperson och som företag. Som företagsledare kan man vilja öka miljömedvetenheten och förbättra miljöstrategin i verksamheten. Ett alternativ är då att utbilda personalen inom miljöstrategi och miljöarbete.

Läs mer även här om utbildning inom miljö och miljöstrategi

...fortsätt läsa "Utbildning inom miljöstrategi"

Konferensrum almedalsveckan

Almedalsveckan är ett av Sveriges mest populära evenemang. Politiska partier, näringslivsorganisationer, branschföreningar, företag och intresseorganisationer samlas för att umgås – både professionellt och privat. Dessvärre är det ofta svårt att hitta lokaler, och när du väl lyckas är priserna många gånger skyhöga. Lösningen? Boka en billig konferenslokal, eller ett billigt konferensrum, via oss! Vi möjliggör Visby – även under tiderna när staden är som allra hetast.

Boka ditt konferensrum till Almedalsveckan redan nu!

...fortsätt läsa "Billiga konferensrum och konferenslokaler i Visby till Almedalsveckan"

Hur skapar man aktiva medarbetare på sin arbetsplats? Många tror att det viktigaste är den största bonusen, festligaste julfesten eller dyraste konferensresan som gör det, men det är oftast helt fel. Självklart är nöjen en del i att skapa en generös känsla och glada miner men i grund och botten så krävs det bra ledare för att skapa bra medarbetare. Medarbetare som självmant blir engagerade och villiga att utveckla sig själva, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. En ledare som andra följer och som ger inspiration att varje dag vara glad, generös och effektiv. Detta uppstår efter idogt arbete, genuina kunskaper, en generell positiv vilja och en medvetenhet.

...fortsätt läsa "Att skapa medarbetarengagemang med ledningsgruppsutveckling"

ankorUtbildningar i värdebaserat ledarskap genererar många fördelar för ditt företag. Genom att implementera en tydlig målbild, stark värdegrund och synliggöra företagets vision ger du dina medarbetare möjligheten att utvecklas och öka sin förmåga och vilja att fatta egna beslut, prestera bättre samt använda sin kreativa förmåga. Effekterna av en gemensam tydlig värdegrund är högre trivsel, engagemang och känsla av samhörighet eftersom medarbetarna känner sig mer delaktiga i verksamheten. Detta leder på sikt till att individerna växer i sina roller samtidigt som lönsamheten ökar.

...fortsätt läsa "Fördelen av värdebaserat ledarskap tex för grupputveckling"

Senior man in failing health and his worried middle-aged son. Focus on Senior man.

“Akta dig så att du inte går in i väggen!” Det här är en kommentar som man kan få höra då man kanske talar om hur mycket man jobbar och hur lite tid man har för avkoppling och fritid. De flesta har nog hört det där med att gå in i väggen, men det är inte alla som förstår hur besvärligt det faktiskt är att drabbas av utbrändhet, och hur lång tid det kan ta att komma igen. När man väl är inne i en cirkel där jobb avlöses av jobb som avlöses av andra tröttsamma måsten så kanske man inte ens inser att det börjar gå utför med hälsan.

...fortsätt läsa "Varför är det så viktigt att undvika utbrändhet?"